Logowanie

W dniu 22.11.2012 roku właściciele prywatni posiadający większość (posiadający 63,5%) udziałów w nieruchomości wspólnej (pozostałe 36,5% własność Miasta Łomży) podjęli uchwałę o wypowiedzeniu umowy o zarządzanie dla MPGKiM zakładu budżetowego, oraz o powołaniu samodzielnej jednostki pod nazwą Wspólnota Mieszkaniowa ,,Polowa 53 A” w Łomży, wybrano pięcioosobowy zarząd z grona właścicieli i licencjonowanego zarządcę Iwonę Perkowską do kompleksowej obsługi nieruchomości.
Po dopełnieniu formalności związanych z powstaniem wspólnoty w dniu  24.01.2013 roku na walnym zebraniu właściciele prywatni wsparci decyzją Pana Prezydenta Czerniawskiego, uchwalili plan remontów na lata 2013 i 2014. W związku z tym, że mieszkańcy przez 40 lat nie mieli żadnego remontu zakres prac przyjęto bardzo ambitnie i szeroko:
1. Dobudowę 90 balkonów,
2. Wymiana stolarki okiennej w 90 lokalach,
3. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem grubości 12 cm,
4. Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych i podłączenie do kanalizacji deszczowej,
5. Zabudowa oraz zmiana pokrycia dachowego wiatrołapów wstawienie w nich nowych drzwi i okien oraz zamontowanie domofonów i skrzynek pocztowych,
6. Wykonanie nowej centralnej instancji ciepłej wody użytkowej z węzłem do jej podgrzania,
7. Wykonanie nowej instalacji zimnej wody i przeniesienie wszystkich liczników na zewnątrz lokali mieszkalnych, czyli na klatki schodowe,
8. Montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach w każdym z 90 lokali w sumie ok. 320 szt. zaworów, oraz zaworów pod pionowych,
9. Wykonanie dwóch nowych rozdzielni elektrycznych i dostosowanie ich do potrzeb zasilania podziemnego, które PGE będzie realizowała w przyszłym roku na ulicy Polowej,
10. Szpachlowanie i malowanie wszystkich sześciu klatek schodowych wraz z ułożeniem terakoty na schodach i stopniach,
11. Monitoring wokół budynku, zamontowano osiem kamer.
Zakres prac podzielono na dwa etapy I obejmował termomodernizację budynku wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Całość współfinasowana była z kredytu termomodernizacyjnego udzielnego przez Bank PKO BP,
 II etap obejmował pozostałe zadania w szczególności dobudowę 90 szt. balkonów do budynku wspólnoty. Te prace w całości zostały pokryte z Funduszu remontowego wspólnoty.
 Ogółem w latach 2013 i 2014 wspólnota mieszkaniowa wydała kwotę 1.304.926,71 zł.  Z czego kredyt wyniósł 895.234,73 zł, pozostałą kwotę 409.691,98 zł wspólnota pokryła z funduszu remontowego przy stawce za 1 m2 miesięcznie 2,00 zł. W związku z pozytywna oceną audytu energetycznego budynku. Bank Gospodarki Krajowej przyznał premie termomodernizacyjną w wysokości 179.046,95 zł
Tak ambitne prace zostały zrealizowane dzięki jednomyślności właścicieli. Przed wszystkim należy podkreślić zgodną współprace i zaangażowanie zarówno właścicieli prywatnych jak i właściciela 32 lokali komunalnych Prezydenta Miasta Łomży Pana Mieczysława Czerniawskiego. Niebagatelne znaczenie ma fakt, powierzenia zarządu nieruchomością wspólną w ręce profesjonalnej firmy zarządzającej, Która swym doświadczeniem i działaniem nastawionym na poprawę standardów życia  właścicieli budynków, którymi zarządza oraz na upiększanie naszego miasta, Doprowadziła do osiągnięcia wspaniałego celu, który dzisiaj dobiega końca, a mieszkańcom bloku służyć będzie przez dziesiątki lat. Pomimo wielu napotkanych kłopotów projekt został zrealizowany. Budynek zyskał nową elewacje, mieszkańcy mają własne okna na świat w postaci balkonów o powierzchni ok. 4,50 m2, a także przepiękne klatki schodowe. Poprawiło się również bezpieczeństwo mieszkańców, i najbliższego otoczenia wspólnoty Mieszkaniowej ,,Polowa 53 A” dzięki ośmiu kamerom monitoringu które śledzą niepożądanych gości.  Wskutek montażu cyfrowych domofonów na klatkach schodowych jest cicho spokojnie i czysto.

To nie koniec działań inwestycyjnych wspólnoty. Idąc za pozytywnymi doświadczeniami wspólnota snuje nowe plany.  Mieszkańcy myślą coraz śmielej o wykupie gruntu wokół budynku tak, aby ich działka mogła mieć znamiona działki budowlanej. Remont instalacji elektrycznej i wylanie nowej posadzki w piwnicach to zakres stojący przed właścicielami i przede mną jako zarządcą nieruchomości na kolejne lata.
Należy wspomnieć, że Wspólnota Mieszkaniowa ,,Polowa 53 A” w Łomży wystartuje w corocznym konkursie organizowanym przez Miesięcznik Z Branży zarządców nieruchomości na ,, Termomodernizacje roku”, gdzie nagrodą a główną jest kwota 25.000 zł z przeznaczeniem na dalsze remonty.
Pragnę podziękować Panu Jarosławowi Węgrowskiemu za swoje zaangażowanie, determinację i dar przekonywania sąsiadów do podejmowania wyzwań. Dziękuje całemu zarządowi wspólnoty za rok ciężkiej pracy i zaangażowania w realizacji trudnego zadania, jakie postawili nam właściciele nieruchomości.  Dziękuję komisji inwestycyjnej, która została powołana na potrzeby tego remontu, dziękuję za wasze wsparcie, radę i dyspozycyjność. Dziękuje za poparcie Rady Miasta Łomży z Radnym Panem Andrzejem Modzelewskim na czele, który skutecznie wspierał nas w dążeniu do zrealizowania tego przedsięwzięcia. Dziękuję jeszcze raz Panu Prezydentowi Łomży Mieczysławowi Czerniawskiemu za otwarte spojrzenie, na potrzeby mieszkańców i nieruchomości w Łomży.
Z dużym uznaniem zwracam się w kierunku Firmy Usługowo Remontowej Pana Grzegorza Bechty. Jest sumiennym i godnym polecenia wykonawcą. Dziękuje wszystkim za udana współpracę w realizacji tego pełnego wyzwań przedsięwzięcia na miarę regionu północno - wschodniej Polski, gdyż dobudowa do istniejącego budynku 90 szt. balkonów w pięciu kondygnacjach wymagała szczególnych rozwiązań technicznych i wzbudzała zainteresowanie budowlańców oraz zarządców nieruchomości z różnych miast naszego regionu miedzy innymi Warszawy, Ełku, Zambrowa, Szczuczyna.

 

Dziękuje w imieniu swoim i całego zespołu Firmy Mienie.

 

Wiecej:

http://www.narew.info/11,8352-zakonczenie_remontu_bloku_wspolnoty_mieszkaniowej_polowa_53a.html,8352-zakonczenie_remontu_bloku_wspolnoty_mieszkaniowej_polowa_53a.html